AMP
 • websites

amp-carousel

Introduction

The amp-carousel component allows displaying multiple similar pieces of content along a horizontal axis.

Setup

Import the carousel component in the header.

<script async custom-element="amp-carousel" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-carousel-0.1.js"></script>

Basic Usage

Use type="carousel" to display a list of images as a continuous strip.

<amp-carousel height="300" layout="fixed-height" type="carousel" role="region" aria-label="Basic usage carousel">
 <amp-img src="/static/samples/img/image1.jpg" width="400" height="300" alt="a sample image"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/image2.jpg" width="400" height="300" alt="another sample image"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/image3.jpg" width="400" height="300" alt="and another sample image"></amp-img>
</amp-carousel>

Slides

Use type="slides" to display a list of images as slides.

<amp-carousel width="400" height="300" layout="responsive" type="slides" role="region" aria-label="type='slides' carousel">
 <amp-img src="/static/samples/img/image1.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="a sample image"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/image2.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="another sample image"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/image3.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="and another sample image"></amp-img>
</amp-carousel>

Autoplay

The autoplay attribute (type="slides" only) advances the slide to the next slide without user interaction, by default it will advance a slide in 5000 millisecond intervals (5 seconds) and can be overridden by the delay attribute.

<amp-carousel width="400" height="300" layout="responsive" type="slides" autoplay delay="2000" role="region" aria-label="Carousel with autoplay">
 <amp-img src="/static/samples/img/image1.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="a sample image"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/image2.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="another sample image"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/image3.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="and another sample image"></amp-img>
</amp-carousel>

Buttons

By default, carousel buttons use inlined SVGs as background-images.

You may override these with your own SVGs or images by using .amp-carousel-button-prev and .amp-carousel-button-next classes.

<amp-carousel id="custom-button" width="400" height="300" layout="responsive" type="slides" autoplay delay="2000" role="region" aria-label="Carousel with custom button styles">
 <amp-img src="/static/samples/img/image1.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="a sample image"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/image2.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="another sample image"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/image3.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="and another sample image"></amp-img>
</amp-carousel>

Supported Contents

Each of these nodes may also have arbitrary HTML children.

This is a blue box.
This is a red box.
This is a green box.
<amp-carousel height="300" layout="fixed-height" type="slides" role="region" aria-label="Carousel with arbitrary HTML content">
 <div>
  <div class="blue-box">
   This is a blue box.
  </div>
 </div>
 <div>
  <div class="red-box">
   This is a red box.
  </div>
 </div>
 <div>
  <div class="green-box">
   This is a green box.
  </div>
 </div>
</amp-carousel>

A good use case for amp-carousel are image galleries, here are some examples.

Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub