AMP
 • websites

External User Consent Flow

Introduction

Sometimes publishers want to collect user consent using external prompt UI flow with iframes. This sample demonstrates how you can use amp-consent together with amp-iframe to achieve this. In this sample we'll build a consent dialog from an iframe.

Setup

We need to import both, the amp-consent ...

<script async custom-element="amp-consent" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-consent-0.1.js"></script>

... and the amp-iframe extension.

<script async custom-element="amp-iframe" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-iframe-0.1.js"></script>

We define a basic consent flow, similar to this sample. The consent dialog is from a CORS iframe loaded with the amp-iframe component

<amp-consent id="myUserConsent" layout="nodisplay">
 <script type="application/json">{
  "consentInstanceId": "iframe-consent",
  "checkConsent": "remote",
  "checkConsentHref": "/documentation/examples/api/get-consent",
  "promptUI": "myConsentFlow",
  "postPromptUI": "post-consent-ui"
 }</script>
 <div id="myConsentFlow" class="popupOverlay">
  <div class="consentPopup">
   <amp-iframe layout="fill" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" src="/static/samples/files/external-consent-iframe.html">
     <div placeholder>Loading</div>
   </amp-iframe>
  </div>
 </div>
 <div id="post-consent-ui">
  <button on="tap:myUserConsent.prompt()">Update Consent</button>
 </div>
</amp-consent>

The consent dialog iframe can inform the amp-consent component user's choice through postMessages.

window.parent.postMessage({
 type: 'consent-response',
 action: 'accept'
}, '*');

Here action can be either 'accept', 'reject' or 'dismiss'.

Use data-block-on-consent attribute to block AMP components until consent is given. Individual AMP components can override blocking behavior and implement blocking logic themselves.

Here is an image which is blocked until consent is given:

<amp-img data-block-on-consent src="/static/samples/img/landscape_lake_300x201.jpg" width="300" height="201">
</amp-img>
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub