AMP
  • websites

amp-twitter

Introduction

Use amp-twitter to embed tweets into your AMP HTML files.

Setup

Don't forget to import the twitter component

<script async custom-element="amp-twitter" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-twitter-0.1.js"></script>

Basic usage

Tweets are embedded via id. Twitter does not currently provide an API that yields fixed aspect ratio Tweet embeds.

You may need to manually tweak the provided width and height.

<amp-twitter width="375" height="472" layout="responsive" data-tweetid="638793490521001985">
</amp-twitter>

Hidden cards

Options for the Tweet appearance can be set using data- attributes, for example data-cards="hidden" deactivates Twitter cards.

<amp-twitter width="390" height="330" layout="responsive" data-tweetid="585110598171631616" data-cards="hidden">
</amp-twitter>

Twitter moment embed

Use data-momentid to include a twitter moment.

<amp-twitter width="390" height="330" layout="responsive" data-momentid="1018806709412876288">
</amp-twitter>
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub