AMP
  • websites

amp-kaltura-player

Introduction

Use the amp-kaltura extension to embed Kaltura videos in your AMP HTML files.

Setup

Import the amp-kaltura-player component in the header.

<script async custom-element="amp-kaltura-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-kaltura-player-0.1.js"></script>

Basic usage

Embed videos hosted on Kaltura via the data-uiconf, data-partner, and data-entryid attributes. We recommend using the responsive layout for videos. The data-param-* attributes will be added as key/value pairs to the query string in the video player's embed iframe, and can be used to pass ad parameters to Kaltura's video player, for example.

<amp-kaltura-player data-uiconf="33502051" data-partner="1281471" data-entryid="1_3ts1ms9c" data-param-streamertype="auto" layout="responsive" width="720" height="480"></amp-kaltura-player>
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub