AMP
 • websites

amp-bind-recaptcha

Introduction

This example shows how to create recaptcha input using just amp-bind.

Import amp-bind so recaptcha can have multiple states

<script async custom-element="amp-bind" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bind-0.1.js"></script>

Recaptcha input used to verify user for amp-form

<script async custom-element="amp-form" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-form-0.1.js"></script>

Implementation

The amp-state below defines three different states that the recaptcha equation could be.

<amp-state id="captcha">
 <script type="application/json">
  {
    "state1": {
       "result": "10",
       "condition": "+",
       "captchaCorrect": "6"

    },
    "state2": {
       "result": "2",
       "condition": "-",
       "captchaCorrect": "6"
    },
    "state3": {
       "result": "8",
       "condition": "*",
       "captchaCorrect": "2"
    }
   }
 </script>
</amp-state>

Form

Recaptcha forces users to provide the correct input using the [pattern] requirement. The [pattern] updates dynamically as the state changes. In order for the recaptcha to work on first pass, disable the input until the amp-bind 'state' variable is set (i.e. [disabled]="!state"). As another workaround, you could set a default pattern (without brackets) and have the [pattern] update as user refreshes the conditional. Upon refresh the 'state' is updated to provide a new equation.

+ 4 = 10
<form action="https://www.google.com/" method="get" target="_top">
 <input name="s" placeholder="Type Anything" type="text" on="input-debounced:AMP.setState({state: 'state1'})" required>
  <input [disabled]="!state" disabled type="text" name [pattern]="captcha[state].captchaCorrect" title="AMP recaptcha input" required>
  <span [text]="captcha[state].condition">+</span>
  <span>4</span>
  <span>=</span>
  <span [text]="captcha[state].result">10</span>
  <span on="tap:AMP.setState({state: (state == 'state1' ? 'state2' : state == 'state2' ? 'state3': 'state1')})" role="button" tabindex="0"></span>
  <amp-img src="https://fonts.gstatic.com/s/i/materialicons/autorenew/v4/24px.svg" width="24" height="24"></amp-img>
 <input type="submit" value="Submit">
</form>
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub