AMP
 • websites

Joining Analytics Sessions

Introduction

Linker is an amp-analytics feature to join user sessions from the AMP Cache domain to publisher origin domains. For complete documentation please see the components' reference.

If you would like to learn more aboout client ids in AMP, you may find a brief summary here, as well as Google Analytics specific information here.

To see this whole process in action, please follow this link.

Setup

Import the amp-analytics component in the header.

<script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>

Using AMP Linker with your existing analytics provider

If your analytics provider is already supporting the Linker functionality, turning it on is a simple configuration change. Add the following to your exisisting amp-analytics configuration.

<amp-analytics type="googleanalytics">
 <script type="application/json">
  {
   "linkers": {
    "enabled": true
   }
  }
 </script>
</amp-analytics>

Using AMP Linker with custom analytics

If you wish to setup your own configuration, AMP linker supports that as well. In the following example a linker parameter with the name linker1 will be appended to outgoing links. The value of this parameter will include any key-value pairs in the ids configuration object. Specifically in this example, two entries will be passed along. A key-value pair with the key _a and the value returned by the CLIENT_ID macro, and a key of v with the value 123. You may include as many entries in the ids object as you wish.

<amp-analytics>
  <script type="application/json">
   {
    ... // existing amp-analytics configuration
    "linkers" : {
     "linker1": {
      "ids": {
       "_a": "CLIENT_ID(_a)",
       "v": 123
      },
      "enabled": true
     }
    }
   }
  </script>
</amp-analytics>

Using AMP Linker with multiple linkers

You may also want to configure multiple linkers on one page. To do this you would add an entry to the linkers object for each linker. You may also enable all the linkers at once by moving the enabled: true entry one level below the linkers object.

<amp-analytics>
  <script type="application/json">
   {
    "linkers" : {
     "enabled": true,
     "linker1": {
      "ids": {
       "_a": "CLIENT_ID(_a)",
      }
     },
     "linker2": {
      "ids": {
       "b": "CLIENT_ID(b)",
      }
     }
    }
   }
  </script>
</amp-analytics>

Destination Domains

Each linker will also accept an optional destinationDomains entry. You may use this to only add linker parameters to specific destinations. If this entry is omitted it will default to the source domain as well as the canonical domain. In the example below, only links to the example.com and ampproject.org domains would be decorated. These must be included as an array of domains.

<amp-analytics>
  <script type="application/json">
   {
    "linkers" : {
     "enabled": true,
     "destinationDomains": ['example.com'],
     "linker1": {
      "ids": {
       "_foo": "CLIENT_ID(_foo)"
      }
     }
   }
  </script>
</amp-analytics>
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub