AMP
 • websites

amp-date-countdown

Introduction

amp-date-countdown component allows to create a dynamic timer that counts down to the given date and time which you can render in your AMP page.

Setup

Include the amp-date-countdown component ...

<script async custom-element="amp-date-countdown" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-date-countdown-0.1.js"></script>

... and the amp-mustache component in the header

<script async custom-template="amp-mustache" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.2.js"></script>

Basic usage

You must specify one of timestamp-seconds, timestamp-ms or end-date attributes. This indicates the date and time to count down to.

The countdown content is rendered via an amp-mustache template.

The number of days, hours, minutes and seconds remaining is bound to {{d}}, {{h}}, {{m}} and {{s}} respectively. Double digit format variants ({{dd}}, {{hh}}, {{mm}} and {{ss}}) are also available.

<amp-date-countdown timestamp-seconds="2147483648" layout="fixed-height" height="100">
 <template type="amp-mustache">
   {{d}} days, {{h}} hours, {{m}} minutes and {{s}} seconds until <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem">Y2K38</a>.
 </template>
</amp-date-countdown>

End date

When using end-date, specify the date in the ISO 8601 format.

You can optionally specify offset-seconds to offset the provided date.

<amp-date-countdown end-date="2038-01-19T03:14:08.000Z" offset-seconds="-10" layout="fixed-height" height="100">
 <template type="amp-mustache">
   {{d}} days, {{h}} hours, {{m}} minutes and {{s}} seconds until 10 before <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem">Y2K38</a>.
 </template>
</amp-date-countdown>

Locale

If locale is specified, {{days}}, {{hours}}, {{minutes}} and {{seconds}} are bound to the word(s) used to represent the given unit of time in the specified locale.

<amp-date-countdown timestamp-seconds="2147483648" locale="ru" layout="fixed-height" height="100">
 <template type="amp-mustache">
   {{d}} {{days}}, {{h}} {{hours}}, {{m}} {{minutes}}, {{s}} {{seconds}}
 </template>
</amp-date-countdown>

Biggest unit

The biggest-unit attribute specifies the biggest unit used inside the template. For example, when biggest-unit="minutes" is set, "2 days, 3 hours, 4 minutes, 5 seconds" becomes "0 days, 0 hours, 3064 minutes, 5 seconds", as 2 days and 3 hours are added to minutes.

<amp-date-countdown timestamp-seconds="2147483648" biggest-unit="minutes" layout="fixed-height" height="100">
 <template type="amp-mustache">
   {{m}} minutes and {{s}} seconds until <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem">Y2K38</a>.
 </template>
</amp-date-countdown>
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub