AMP
  • email

amp-bind-macro

Introduction

This example shows how you can sanitize user input for a URL with an amp-bind-macro call.

Setup

Import the amp-bind component to use amp-bind-macro.

<script async custom-element="amp-bind" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bind-0.1.js"></script>

Implementation

the replaceSpace expression defined in amp-bind-macro replaces spaces in user input with s/ /%20/

and sets all letters to lowercase to match url format for Google search

Type in something you want to search with spaces

Your sanitized link will display here. You can copy and paste into search bar to test.

<amp-bind-macro id="replaceSpace" arguments="str" expression="str.toLowerCase().split(' ').join('%20')">
</amp-bind-macro>

<p>
  Type in something you want to search with spaces
</p>
<input type="text" placeholder="Search Query" on="input-throttled:AMP.setState({ argumentString: event.value })">
  <p [text]="'You have create a sanitized link: https://www.google.com/search?q=' + replaceSpace(argumentString)">
    Your sanitized link will display here. You can copy and paste into search bar to test.
  </p>
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub